Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a jego dzialanośc rozpoczęła się w dniu 17 lutego rok pożnije,czyli w roku 1995. Działanośc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest bardzo istotna dla systemu bankowego w Polsce. Wcześniej, zanim Bankowy FunduzGwarancyjny powstał, banki w Polsce były podziloen na dwie grupy. Pierwsza z nich skupiała banki, które były bankami państwowymi oraz część banków społedzleczych. Druga grupa składała się ze wszsytkixch pozostałych banków. Banki skupione w pierwszej grupie miały prawo do tego, aby ich wkłady były zagwarantowane przez państwo a zatem klienci, którzy deponowali w nich swoje pieniądze, nie obawiali się upadku takiego banku. Natomiast banki prywatne nie mogły korzystać z tych zabezpieczeń, wobec tego lokowania w nich kapitału wiązało się z większym ryzykiem. Klienci zatem chetenij kozrsytali z usług banków państwowych, co hanmowłąo rozwój bankowości komercyjnej. Dopiero w roku 2000 prawa wszystkich banków co do źródeł gwarantowania ich wkładów, zostały zrównane. Banki te płacą roczną skaldke, której wysoksc liczona jest w sumie wyrażonej odpowiednią wyskościa procentowa od sumy akjtywow ważonych ryzykiem. Fundusz ten wspiera zatem banki w momencie zagrożenia ich wypłacalności.

Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja nadzoru Bankowego powstała w roku 1997, zgodnie z ustawa o Narodowym Banku Polskim, której zapisy zwalniały Narodowy Bank Polski z funkcji nadzorowania banków w Polsce. Narodowy Bank Polski pełnił funkcje nadzorcza nad systemem bankowym...
Zadanie Komisji Nadzoru Bankowego
Funkcjonowanie każdego systemu bankowego w każdym z krajów, w którym obowiązują zasady gospodarki rynkowej, opierają się na działaniu nadzoru bankowego. Sprawia on, że system bankowy działa sprawnie i bez zakłcoeń. Do głównych zadań Komisji...
Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Osobnym, jednak bardzo ważnym zadaniem, które spełni Komisja Nadzoru Bankowego, jest nadzór nad bezpieczeństwem depozytów, składanych do banków. Sprawa ta jest szczególnie istotna, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przeważnie 90% z ulokowanych...

http://www.banki-bez-gwiazdki.pl chwilówki przez internet