Banknoty kolekcjonerskie

Banknoty kolekcjonerskie są uważane za prawny środek płatniczy w Polsce, chociaż ich wygląd różni się od obiegowych banknotów, którymi posługujemy się na co dzień. Banknoty kolekcjonerskie wypuszczana są do obiegu głownie z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach, aczkolwiek zdarza się, że stanowią one podstawowy środek płatniczy. Warto jednak pamiętać, że na rynku kolekcjonerskim banknoty kolekcjonerskie uzyskują znacznie wyższą wartości, niż w obiegu codziennym, czasem ich wartość może kilkukrotnie przewyższyć ich wartość nominalną. Z tego tez względu poi prostu nie opłaca się traktować ich jako podstawowego środka płatniczego. Banknoty kolekcjonerskie są wpuszczane do obiegu z okazji ważnych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, dla upamiętnienia ważnych dat, wybitnych postaci i innych szczególnych zdarzeń czy osób. Pierwszym banknotem kolekcjonerskim był banknot wydany w 2006 roku o nominale pięćdziesiąt złotych, który upamiętniał papieża Jana Pawła II. Banknoty kolekcjonerskie wytwarzane są tak samo jak wszystkie pozostałą banknoty, przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna. Banknoty kolekcjonerskie wytwarzane są według nieco innych zasad niż banknoty obiegowe. Różnica między nimi zachodzi przede wszystkim w zdecydowanie bogatszej kolorystyce i zdobnictwie, mają większa ilość szczegółów, a także mają nieco inne zabezpieczenia przed fałszerzami.

Monety obiegowe
Monety obiegowe, bite przez Mennicę Polską Spółka Akcyjna, wpuszczane są na rynek w dziewięciu nominałach. Nominałami tymi są pięć złotych, dwa złote, jeden złoty. Kolejne z nich to gorsze, które bite są w takich nominałach, jak pięćdziesiąt...
Monety okolicznościowe
Do monet okolicznościowych zalicza się zarówno monety kolekcjonerskie jak i monety okolicznościowe, które bite są w nominale dwuzłotowym. Monety te bite są z okazji różnych ważnych okoliczności, wydarzeń, dla upamiętnienia osób związanych...
Wykorzystanie wizerunku banknotów i monet
Narodowy Bank Polski, zgodnie z Ustawą o Narodowym baku Polskim, posiada wyłączność na emisję bitych monet i drukowanych banknotów. Z tego też względu Narodowy Bank Polski jest zobowiązany do ochrony wizerunku monet i banknotów przed wykorzystaniem...

mmgold.pl/pl/tresc/22-skup-brylantow