Banki zagraniczne w systemie polskich banków komercyjnych

Wszystkie banki komercyjne, działające w systemie bankowym w Polsce, są bankami polskimi, to znaczy że są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. W większości banków jest to zaznaczone w nazwie banku, gdzie przeważnie dodane jest słowo Polska lub Poland. W zależności jednak od ujęcia kryterium podziału, okaże się, ze banki w Polsce nie tyle sa bankami polskimi lub zagranicznymi, ile kraj pochodzenia ich właścicieli jest istotną kwestią. Zatem kryterium podziału może przebiegać według tego, czy właściciele banku pochodzą z polski, czy z zagranicy. Na początku lat dziewięćdziesiatcyh przeprowadzana prywatyzacja banków przebiegała bardzo szybko, właśnie ze względu na to, że kontrolę nad bankami mogli przejmować właściciele zagraniczni. Akcje sprzedawane na polskim rynku były ograniczone ilościowo, natomiast poszukiwano jednego, silnego i godnego zaufania partnera zagranicznego, któremu sprzedawano akcje i który znacznie powiększał swój udział w kapitale. W rezultacie doszło do tego, ze wiekszoiść banków w Polsce została przejęta przez inwestorów zagranicznych, szczególnie miało to miejsce w przypadku banków dużych i sredniuch. Początkowo był to proces bardzo pożądany i korzystny, a dopiero z czasem zaczęto dostrzegać negatywne tego skutki.

Skutki przejmowania banków komercyjnych przez inwestorów zagranicznych
Prywatyzacja banków na początku lat dziewięćdziesiątych była bardzo pożądanym zjawiskiem. Rząd dążył do tego, aby prywatyzacja przebiegała jak najszybciej i aby jak najwięcej banków przeszło w ręce prywatne. Dlatego też czyniono wiele...
Konsolidacja banków komercyjnych w Polsce
W początkowej fazie wchodzenia na rynek polski, banki posiadające zagranicznych właścicieli, zakładały w Polsce tylko i wyłącznie filie, w których skupiały się przede wszystkim na obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych, które działały...
Oddziały, przedstawicielstwa i banki międzynarodowe
W Polsce, w systemie bankowym działają nie tylko banki, które są bankami zagranicznymi. Działają też w Polsce banki, które posiadają oddziały, których centrale zlokalizowane są za granicą. Oddziały te nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu...