Banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane

Według prawa i praktyki można podzielić banki obecnie funkcjonujące w polskim systemie bankowym podzielić na dwie kategorie. Są to banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne. Banki uniwersalne, jak sama ich nazwa wskazuje, zajmują się ogółem czynności bankowych, a zatem wszelkiego typu operacjami gotówkowymi i finansowymi. W Polsce niemal wszystkie banki uznawane są za banki komercyjne, ponieważ posiadają całe spektrum usług bankowych w swojej ofercie. Natomiast działalność banków wyspecjalizowanych ograniczona jest do określonego pola działania, ale w zamian za to uzyskują one przywileje, kotnych nie posiadają inne banki. Do banków wyspecjalizowanych należą na przykład banki hipoteczne. Możliwości działania tychże banków zostały bardzo poważnie ograniczone, czyli nie mogą one prowadzić większości operacji, jakie wykonują inne banki. Mogą natomiast zajmować się emisją listów zastawnych, czyli papierów wartościowych dłużnych, które są zabezpieczone hipoteką. Ponadto banki wyspecjalizowane koncentrują swoją działalność na czynnościach związanych z udzielaniem kredytów pod zastaw hipoteczny. Aby zmniejszyć ryzyko kredytowe, banki te uzyskały przywilej jeśli chodzi o gwarancje pierwszeństwa w postępowaniu hipotecznym. Możliwość emisji listów zastawnych pozwala bankom na tanie pozyskanie znacznych srodkó finansowych, w związku z tym nie zawsze jest tak, że banki wyspecjalizowane nie uzyskują znacznych dochodów.

Struktura własności banków komercyjnych w Polsce
Banki można podzielić według kryterium struktury własności i kapitału. Po reformach transformacyjnych w Polsce, większość banków stanowią banki komercyjne. Banki komercyjne mogą z kolei dzielić się na banki prywatne, które działają jako...
Banki zagraniczne w systemie polskich banków komercyjnych
Wszystkie banki komercyjne, działające w systemie bankowym w Polsce, są bankami polskimi, to znaczy że są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. W większości banków jest to zaznaczone w...
Skutki przejmowania banków komercyjnych przez inwestorów zagranicznych
Prywatyzacja banków na początku lat dziewięćdziesiątych była bardzo pożądanym zjawiskiem. Rząd dążył do tego, aby prywatyzacja przebiegała jak najszybciej i aby jak najwięcej banków przeszło w ręce prywatne. Dlatego też czyniono wiele...

energiawdiecie.pl/guarana-na-pobudzenie/