Banki komercyjne w polskim systemie bankowym

System bankowy w Polsce opiera się na funkcjonowaniu Narodowego banku Polskiego, jako banku centralnego oraz banku banków, oraz banków komercyjnych, których podstawą działania jest zysk ich właścicieli. Banki komercyjne nie posiadają wszystkich uprawnień, które posiada bank centralny, to znaczy, ze na przykład nie mogą one emitować banknotów i monet. Jednak ich obecność na rynku jest bardzo ważna, gdyż przeciwdziała monopolowi na rynku bankowym który jest sprzeczny z zasadami gospodarki rynkowej i ustroju kapitalistycznego. Tak naprawdę banki komercyjne stanowią podstawę polskiego systemu bankowego, udzoelaja one 94% kredytów i posiadają tyleż samo depozytów. Cel działania banku komercyjnego określany jest przede wszystkim przez uzyskiwanie zysku z jego działąności. Banki bardzo często działaj w formie spółek akcyjnych, bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z tym nie zawsze jest tak, ze akcje banku przynoszą zysk od razu. Wielu właścicieli zdaje sobie sprawę, ze zysk z akcji bankowych może przyjść do piero po jakimś czasie jego działąności, w związku z tym inwestycje w obligacje czy akcje bankowe sa z reguły akcjami długoterminowymi. Dlatego też wielu właścicieli zakłada, że banki będą w perspektywie dłuższego okresu czasu przynosić większe zyski niż przedsiębiorstwa o innym profilu działania.

Zysk bezpośredni właścicieli i akcjonariuszy banku komercyjnego
Przychody uzyskane z działalności bankowej mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą to być przychody bezpośrednie, i przychody pośrednie. Zysk bezpośredni wywraza się w uzyskiwaniu dochodu z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych. Uzyskiwane...
Zyski pośrednie uzyskiwane przez bankowość komercyjną
Zyski bezpośrednie, które uzyskiwane są z przeprowadzanych przez bank operacji finansowych, są najważniejszym źródłem dochodu dla właścicieli banku i jego akcjonariuszy. Zyski bezpośrednie mogą być rozdzielane w formie dywidendy z uzyskanego...
Ilość banków komercyjnych w Polsce
W Polsce działa wiele banków komercyjnych, przy czym niektórzy specjaliści uważają, ze w polskim systemie bankowym ilość banków na rynku jest za duża. N apozcatku ilość banków wynosiła zaledwie cztery, potem wraz z przepisami prawa, które...

www.e-medycynaizdrowie.biz.pl/witaminy-wyosobnione/ biuro rachunkowe legnica : Gravis.pl