Banki inwestycyjne

Podział banków,który dokonał się w dziewiętnastym wieku, określał, że banki dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje, to jest banki detaliczne i banki inwestycyjne. Każdy z tych banków miał ściśle określony podział zadań i praktycznie nie mogły one pełnić innych funkcji, niż przypisane im przez przepisy prawa. Inwestycje i depozyty składane do banków detalicznych, powodowały powstawanie nadwyżek finansowych, które lokowane były właśnie w bankach inwestycyjnych. Banki inwestycyjne różniły się od detalicznych przede wszystkim tym, że mogły one udzielać kredytów długoterminowych, i przyjmować depozotyty tylko i wyłącznie na dłuższy okres czasu, wynoszący reguły dłużej niż jeden rok. W przeciwieństwie do problemu, jaki powstawał w związku z nadwyżkami w bankach detalicznych, depozytów, które przyjmowane były tylko i wyłącznie na dłuższy okres czasu, było zbyt mało. W ziwazku z tym banki inwestycyjne przyjmowały lokaty od banków detalicznych i w ten sposób był wyrównywany niedobór na rynku. Podział banków powodował, że ograniczeniu ulegało ryzyko bankowe. Zwiększały się jednak koszty, jakie w związku z działaniem ponosiły banki, które działały w sposób bardziej dynamiczny. Podział banków na dwa rodzaje, z których każdy spełniał inne funkcje, był bardzo rygorystycznie przestrzegany aż do czasów pierwszej wojny światowej.

Banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane
Według prawa i praktyki można podzielić banki obecnie funkcjonujące w polskim systemie bankowym podzielić na dwie kategorie. Są to banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne. Banki uniwersalne, jak sama ich nazwa wskazuje, zajmują się ogółem...
Struktura własności banków komercyjnych w Polsce
Banki można podzielić według kryterium struktury własności i kapitału. Po reformach transformacyjnych w Polsce, większość banków stanowią banki komercyjne. Banki komercyjne mogą z kolei dzielić się na banki prywatne, które działają jako...
Banki zagraniczne w systemie polskich banków komercyjnych
Wszystkie banki komercyjne, działające w systemie bankowym w Polsce, są bankami polskimi, to znaczy że są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. W większości banków jest to zaznaczone w...

www.operacje-plastyczne.biz.pl/ustalajac-rokowanie-w-psychiatrii-musimy/ wymiana euro online