Banki detaliczne

Jeszcze w XIX wieku wytworzył się podział na dwa rodzaje banków: banki inwestycyjne i banki detaliczne, z których każdy miał ograniczoną i ściśle określoną działalność, sankcjonowaną przepisami prawa. Banki inwestycujen nie zawsze i we wszystkich krajach nazywane były właśnie w taki sposób, na przykład w Rosji podział przebiegała według nazwy bank handlowy i bank ziemski. Niemniej jednak podział banków odbywał się według prawnie usankcjonowanych przepisów prawa, to znaczy, że bank detaliczny nie mógł spełniać operacji zarezerwowanych dla banków inwestycyjnych i odwrotnie. Przy okazji w danym kraju mogły takz efunkcjnować inne typy banków, zajmujące się jeszcze inną działąnością. Charakterystyka działanie banków detalicznych opierała się na tym, ze były one nastawione na klienta masowego. Banki te, zwane również bankami depozytowymi, przyjmowały depozyty od swoich klientów. Mogły również udzielać kredytów, ale tylko na krótki okres czasu, wynoszący mniej niż jeden rok, natomiast kredyty udzielane na dłuższy okres czasu były ograniczone prawnie. Wpływy, kotce banki detaliczne notowały, były umieszczane na krótki okres czasu bądź bezterminowo na rachunku bieżącym. W ten sposób zmniejszało się znacznie ryzyko bankowe, jednak wynikał z tego problem nieco innej natury. Polegał on na tym, ze zapotrzebowanie gospodarki na kredyty udzielane przez banki detaliczne było ograniczone, bo jednak wiele inwestycji potrzebowało udzielenia kredytu długoterminowego.

Banki inwestycyjne
Podział banków,który dokonał się w dziewiętnastym wieku, określał, że banki dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje, to jest banki detaliczne i banki inwestycyjne. Każdy z tych banków miał ściśle określony podział zadań i praktycznie nie...
Banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane
Według prawa i praktyki można podzielić banki obecnie funkcjonujące w polskim systemie bankowym podzielić na dwie kategorie. Są to banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne. Banki uniwersalne, jak sama ich nazwa wskazuje, zajmują się ogółem...
Struktura własności banków komercyjnych w Polsce
Banki można podzielić według kryterium struktury własności i kapitału. Po reformach transformacyjnych w Polsce, większość banków stanowią banki komercyjne. Banki komercyjne mogą z kolei dzielić się na banki prywatne, które działają jako...

Autowypożyczalnia Białystok http://www.coinart.pl/skup-srebrnych-monet.php